Jenei fogászat szolgáltatásai

 Bejelentkezés

Jenei Fogászat - Szolgáltatás:


Fogpótlás

A mai civilizált ember fogait túlnyomó többségben idő előtt és kóros okokból veszti el. Ezzel szemben egyre kevesebb azoknak az embereknek a száma, akik az életkorral járó természetes, biológiai folyamatok során válnak fogatlanná. A foghiány következménye a rágóképesség-csökkenés, a beszédzavar és az esztétikai hátrány, illetőleg a rágószerv funkcionális egységének részleges vagy teljes megszűnése, ennek következtében a rágó és arcizmok tónusának csökkenése figyelhető meg. A páciensek főleg az esztétikai és fonetikai hátrányokat érzékelik. A metsző és szemfogak elvesztése az étel darabolásának műveletét,a leharapást nehezíti. A kórós fogelmozdulás és a fogak túlterhelése már egy-két fog elvesztésének következménye lehet, a maradék fogakra jutó terhelés fokozódik, gyorsabban kopnak így a harapás süllyedését eredményezve. Nagy kiterjedésű foghiány esetén az arc beesett, ráncos lesz és öreges kifejezést ölt.

A fogpótlások lehetőségei:

A fogak száma, állapota és elhelyezkedése szabja meg azt, hogy milyen pótlást készítünk.

Rögzített pótlások:

Korona: A korona olyan fogpótlás mely beborítja a fog koronájának előzetesen előkészített felszínét és ahhoz cementtel rögzül. Koronát készítünk, ha az adott fog akkora anyagveszteséget szenvedett, hogy töméssel már nem tudjuk felépíteni. Anyaguk szerint beszélünk fém, műanyag illetve porcelán koronáról, manapság az esztétikus minden felszínén fogszínű porcelán koronák a legnépszerűbbek. Első lépésben érzéstelenítésben lecsiszoljuk a fogat, majd lenyomatot veszünk, hogy a technikus elkészíthesse a korona vázát. Pár nappal később a következő ülésen a korona vázát bepróbáljuk a lecsiszolt fogra és kiválasztjuk a páciens fogszínéhez leginkább passzoló színt a korona számára. Újabb pár nap múlva a technikus ráégeti az előzetesen meghatározott színű porcelánt a vázra, így befejezve azt. A kész koronát ragasztóanyag segítségével rögzítjük.

Gyökércsapos fogmű: Olyan fogművek, melyek a gyökércsatornába vezetett csap segítségével rögzülnek és pótolják a fog koronáját. Ilyen típusú pótlást csak gyökérkezelt fogakba készítünk. Akkor van szükség gyökércsapos fogműre ha a fog koronai része már olyan mértékben hiányzik, hogy rá koronát nem tudunk készíteni, mivel azt nem tudnánk mihez rögzíteni. A gyökértömést követően kialakítjuk a csap helyét, lenyomatot veszünk majd a technikus elkészíti a csapot amit beragasztunk, ezt követően minden ugyanúgy zajlik, mint a koronák elkészítésénél.

Híd: Hídnak nevezzük az olyan fogpótlást, amellyel a hiányt pótló műfogakat a maradékfogakra, gyökerekre vagy az azokat helyettesítő implantátumokra rögzítjük. A rágóerő csak a természetes fogakat terheli. A szájban annyi, vagy kevesebb helyet foglal el, mint a természetes fogak. A szájból csak a fogorvos tudja eltávolítani. Hidat készítünk, ha egy vagy több fog hiányát szeretnénk pótolni és a maradék fogak száma, minősége megfelelő ahhoz, hogy a rá háruló rágónyomást elviselje. Vannak esetek, mikor nem áll fenn foghiány, de esztétikai okból hidat készítünk. A hídkészítés menete a koronánál leírttal megegyezik.

Sín: Sínnek nevezzük azokat a fogműveket melyek az egész maradék fogazatot vagy annak egy részét merev rendszerbe, egységbe foglalják és ezáltal a rágónyomás a fogív illetve a maradék fogazat egészén illetve annak kisebb vagy nagyobb részén oszlik el. A sín meggátolja az egyes fogak, fogcsoportok túlterhelését, az egyes fogak elmozdulását.

A sínezésnek kettős jelentősége van:

- a legbiztosabb eszköz a maradékfogazat megóvására, a fogágy károsodásának megelőzésére (megelőző sínezés)

- a fogágy betegségben szenvedő fogazat rágóképességének helyreállítása, a mozgathatóvá vált fogak rögzítése, a további foglazulás lassítása, megakadályozása (terápiás sínezés)

 

A mai gyakorlatban leggyakrabban híddal sínezünk.

Ha csak rövid időre van szükség a sínezésre és nem állandó jelleggel, akkor egy drót és tömőanyag segítségével kapcsoljuk össze a fogakat, melyeket a fog stabilizációja után eltávolítunk (pl. traumában megmozdult fog esetén)

Részleges fogpótlások

A részleges kivehető protézis olyan eszköz mely helyreállítja a részlegesen elvesztett fogazatot és szöveteket. Megtámasztását a természetes fogak vagy implantátumok és/vagy a nyálkahártya-csontalapzat segítségével biztosítjuk. Olyan fogpótlás, mely nagyobb helyet foglal el a szájban, a szájnyálkahártya és az állcsontgerinc kisebb-nagyobb területét is fedi, a maradék fogakhoz rögzül kapcsok segítségével, de a beteg önállóan el tudja távolítani és a helyére tudja illeszteni.

A részleges fogpótlások tervezését a maradékfogak száma, elhelyezkedése, tengelyállása, koronájának állapota, alakja illetve fogágyának állapota határozza meg.

Részleges kivehető fogpótlást készítünk ha:

- ha a fogak száma, elhelyezkedése vagy állapota miatt nem készíthető rögzített pótlás
- ha a beteg általános állapota nem teszi lehetővé a fogak lecsiszolás
- ha a páciens nem tudja finanszírozni híd készítését
- nem zárt szájpad hasadék, tumor műtét utáni szájpad hiány, baleset utáni állapotok

A részleges kivehető fogpótlások alaplemeze lehet fém illetve műanyag. A fémlemez felszínén is műíny található, így ugyanolyan esztétikus. A fémlemez előnye, hogy redukálható, azaz a szájpadon felfekvő felülete csökkenthető, míg a műanyag lemez a teljes szájpadot beborítja. A fémlemez szájpadi részének csökkentése a fogak számának, elhelyezkedésének függvénye. A fémlemez további előnye, hogy stabilagg rögzítést biztosít illetve tartósabb. Mindkét esetben lenyomatvételt követően több lépésben készülnek el a fogsorok.

Akár egy esetén is sokkal stabilabb a rögzítés, mint teljes fogatlanság esetén.

Finommechanikai rögzítő eszközök:

Ha esztétikailag zavarja a beteget a kapocs vagy pontosabb rögzítésre van szükségünk, akkor alkalmazzuk a finommechanikai rögzítő eszközöket. Közös tulajdonságuk, hogy nagyon pontos, finom néha igen bonyolult szerkezetek, melyeket a fogpótlásba beépítenek, vagy a fogpótláshoz rögzítenek. Alkalmazásukkor előfeltétel, hogy a maradék fogakat híddal össze kell kapcsolni. Két pontosan egymáshoz illeszkedő részből álló szerkezetek, amelyeknek hatásmechanizmusa a súrlódáson alapul. Az egyik rész a maradék fogakon lévő hídba öntve található, míg másik része a kivehető pótlásban, és mint egy kulcs a zárba illeszkednek egymásba.

Teljes kivehető fogpótlások:

Teljes kivehetőnek nevezzük a fogpótlást, ha teljes foghiány pótlására készítjük. Természetes fogak hiányában a protézist nyálkahártya-csontalapzatra kell támasztani. Ebben az esetben feladatunk, hogy a teljes fogpótlás és a száj képletei között funkcionális és esztétikai egységet teremtsünk. A teljes protézist helyben tartó legfontosabb erők a szívóhatás és az adhézió (két test egymással érintkező felszínének molekulái között fellépő vonzóerő). Az állcsontgerinc magasság-a csontpusztulás és felszívódás- mértékén múlik nagyban a fogsor stabilitása. Ha a gerinc alacsony, erősen felszívódott a pótlás lemozdulhat, ilyenkor fogsorragasztók használata válhat szükségessé.

A fogsor elkészülte után nagyon fontos az utógondozás. Minden új pótlás esetén előfordulhat, hogy tör vagy nyom így akár a többszöri igazítás szükségessé válhat.

Továbbá a fogsor tartóssága és használhatósága érdekében a folyamatos tisztítás, gondozás is nagyon fontos. Fogsorát naponta tisztítsa meg!

Ha fogsora eltört vagy kapcsa kilazult, letört kérje fogorvosa segítségét, tanácsát a javítással kapcsolatban.

Érdeklődjön orvosainknál és kérjen személyre szabott kezelési tervet! Tekintse meg árlistánkat!

 

Időpontot kérhet magánrendelésre az érdi és 17.kerületi fogászati magánrendelőnkben.