Jenei fogászat rezidens képzése

 Bejelentkezés

Rezidens képzés

A Jenei Fogászat 2012-ben vált akkreditált konzerválófogászat és fogpótlástan szakképzőhellyé és képez rezidenseket az üllői telephelyén. Jelenleg 2 fő rezidensünk van, akik a Szép és Ép Fog Kft.-n belül, - annak alkalmazottjaiként - dolgoznak. Dr. Jenei András a rezidensek mentora, több éve foglalkozik az ifjú elmék csiszolásával. A megtartó fogászat és fogpótlástan mellett a szájsebészet területén is nagyon jártas mentortól minden rezidens sokat tanulhat. Rezidens programunkban biztosítjuk a szakorvosjelöltek folyamatos szakorvosi felügyeletét. Ha nálunk lesz rezidens, lehetősége nyílik orvosértekezletek során a több területen is jártas, sok tapasztalattal rendelkező segítőkész kollégákkal való konzultálásra.

2015-ben újabb szakképző hely lett akkreditálva az Érd, Budai úti rendelőben, ahol jelenleg egy fő fogszakorvos jelölt tanul. Ennek a szaképzőhelynek a tutora Dr. Darvas Julianna, aki rendkívül nagy tapasztalattal rendelkezik a képzés területén is, és maga is praktizáló szakorvosként dolgozik Érden.

2017-ben Ráckeresztúron is sikerült szakképző helyet akkreditálni, a kis közösség legnagyobb örömére és a helyi Önkormányzat hathatós támogatásával. A tutori feladatokat Dr. Rubányi Pál látja el, aki maga is évtizedeken keresztül dolgozott, tanított a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi karán.

2018-ben Baracson nyílt meg a legutóbbi fogszakorvos rezidens szakképző hely, amelyhez a rendelő nagyfokú modernizáláson esett át. A tutori feladatokat Dr. Péteri Judit fogszakorvos látja el, aki a térségben nagyon komoly szakmai presztizsnek örvend a lakosság és páciensei körében.

A fogorvosok szakképzése az 1999 óta hatályos rendszer szerint decentralizált módon, a négy orvosegyetemhez csatoltan történik. Rendelőnk a Semmelweis Egyetemhez tartozik.

A szakképzés kizárólag akkreditált szakképzőhelyen történhet, az akkreditációt az egyetemek végzik az 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendeletben szerepeltetett szempontrendszer alapján. Az éves keretszámokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozza meg, a régiós igények figyelembevételével.

A szakképzési rendszerbe jelentkezőket pontszámítás alapján rangsorolják: a graduális képzésből a szigorlati eredmények átlaga, meghatározott szakma specifikus tantárgyak vizsga eredménye, mint hozott pont, a különféle tudományos és nyelvvizsga teljesítések, mint többletpont, valamint a személyes meghallgatás során kialakított pontérték adódik össze. A sikertelenül, vagy meg nem pályázott helyek feltöltése érdekében az egyetem ismételt pályázatot írhat ki.

A szakképzésbe bármely szakterületen költségtérítéses formába is be lehet kapcsolódni, melynek díjtételét minden esetben az egyetem határozhatja meg.

Az összes akkreditált rendelőben költségtérítés formában zajlik a képzés, amelynek ideje 3 év.

Rendelőkben a legmodernebb eszközök és anyagokkal ismerkedhetnek meg a rezidensek és lehetőségük van általuk még ki nem próbált anyagok, eszközök, műszerek és technológiák használatára is!

Ha tanulni, fejlődni tapasztalni akar, akkor nálunk van a helye!

Jelentkezés


CV feltöltése (csak doc/PDF):